Δεν προχωρά ο σχεδιασμός του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών