Στήριξη της αποϊδρυματοποίησης και της αναδοχής
Συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος «Αποϊδρυματοποίησης σε δομές παιδικής προστασίας – Ανάπτυξη δικτύου αναδοχής στην επικράτεια» θα έχουν το…

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της διαδικασίας της αποϊδρυματοποίησης και της αναδοχής μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δράσεων του επιστημονικού προσωπικού των Παιδικών Χωριών SOS και συνεργειών με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, προς όφελος των παιδιών που φιλοξενούνται στο «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Θηλέων» και στο «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φιλιατών Αρρένων», καθώς και των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα παιδιά, προβλέπεται η πλήρης παροχή των αναγκαίων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε εξατομικευμένη βάση, η οργάνωση ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων με στόχο την κοινωνικοποίησή τους, καθώς και η υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αποκατάστασής τους σε οικογενειακό πλαίσιο μετά την αποχώρηση από τη δομή προστασίας, όπου φιλοξενούνται.

Για τους εργαζομένους των δύο δομών προβλέπεται η εκπαίδευσή τους σε θέματα φροντίδας παιδιών με εστίαση στις αναπτυξιακές τους ανάγκες και δυνατότητες, καθώς επίσης η ενδυνάμωσή τους στη διαχείριση της εργασιακής καθημερινότητας, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών.

Οι δράσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος για την υποστήριξη της αποϊδρυματοποίησης σε δομές παιδικής προστασίας και την ανάπτυξη δικτύου αναδοχής, που θα υλοποιήσουν τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ΔΣ του ΚΚΠΠΗ στοχεύοντας στην ταχεία επικαιροποίηση των διαδικασιών παροχής κοινωνικής φροντίδας με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ληπτών των υπηρεσιών του, χαιρετίζει με ανακοίνωσή του, την έναρξη και αυτής της συνεργασίας. Επιπλέον τονίζει ότι οι συνέργειες και οι εξωστρεφείς δράσεις που έχουν ως κοινό σκοπό, την καλύτερη δυνατή φροντίδα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, κρίνονται ως απαραίτητες στην αντιμετώπιση αναγκών κάτω από ένα νέο ολιστικό πρίσμα προσέγγισης.

«Προχωράμε με θάρρος και ευθύνη ώστε Κανείς να μην νιώθει μόνος και κοινωνικά αποκλεισμένος», σημειώνεται.