Σχεδιάζουμε, βελτιώνουμε, οραματιζόμαστε για την αγροτική παραγωγή
Απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς και εν μέσω της εντεινόμενης οικονομικής και οικολογικής
κρίσης, οι Tzoumakers, μία κοινότητα παραγωγών και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα,
δημιουργήθηκαν με αφορμή το έργο Phygital, για να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, να
ανταλλάξουν ιδέες και να σχεδιάσουν από κοινού πρακτικές λύσεις για τον αγροτικό τομέα.
Μία από αυτές τις λύσεις θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο μίας ακόμη σειράς εργαστηρίων, που διοργανώνει το
P2P Lab, από την Παρασκευή, 28 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, στο ανοικτό κοινοτικό
εργαστήριο των Tzoumakers στο Καλέντζι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Συγκεκριμένα, στα εργαστήρια θα κατασκευαστεί ένα σκαπτικό χειρός, με βάση σχέδια που διατίθενται από
αντίστοιχες ομάδες γεωργών, όπως του L’atelier paysan στη Γαλλία, και του Farm Hack στις ΗΠΑ. Οι
Tzoumakers θα επιχειρήσουν να μελετήσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω τα σχέδια και την κατασκευή του
εργαλείου, προσαρμόζοντάς το στις δικές τους ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Παράλληλα, μέσω
αυτής της διαδικασίας ανοικτού σχεδιασμού και τοπικής κατασκευής, ανοίγουν νέους ορίζοντες για την
τοπική κοινωνία, μέσω της ουσιαστικής επικοινωνίας με κοινότητες με αντίστοιχες ανάγκες και φιλοδοξίες σε
όλο τον κόσμο.
→ Για αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων δείτε εδώ
→ Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.p2plab.gr
Το έργο Phygital επιδιώκει την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και
επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες. Βασικός
στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου «σχεδιάζουμε παγκόσμια,
κατασκευάζουμε τοπικά», το οποίο προκύπτει από τη σύζευξη παγκόσμια ανοικτής γνώσης, λογισμικού
και ανοικτού σχεδιασμού, με τεχνολογίες αποκεντρωμένης κατασκευής τοπικά.
Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από επτά οργανισμούς, φορείς και συλλογικότητες από την Ελλάδα, την Κύπρο
και την Αλβανία και συγκεκριμένα από:
• τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΛΛΑΚ, ως συντονιστή του έργου και υπεύθυνου για την
ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής γνώσης και δυνατοτήτων,
• Το P2P Lab, μία ερευνητική κολλεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα που θα συνεργαστεί με τον Δήμο Βορείων
Τζουμέρκων για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή,
• το Hack66, μία ανοικτή κοινότητα από hackers & makers στη Λευκωσία, που σε συνεργασία με το
Δήμο Λακατάμιας και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας θα ξεκινήσουν μία ανοικτή διαδικασία
συμμετοχικού σχεδιασμού της πόλης μέσα από πρακτικές κοινωνικών τεχνών, και
• το Open Labs, ένα hackerspace με έδρα τα Τίρανα, το οποίο θα συνεργαστεί με το National Centre of
Folklore Activities για να διερευνήσει τρόπους ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω
των ανοικτών τεχνολογιών.
Το έργο Phygital υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ιnterreg V-B
“Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
εθνικούς πόρους.
Περισσότερες πληροφορίες στο: https://phygitalproject.eu.