Ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για τη συμβασιοποίηση έργων