Ιδιαίτερα ευοίωνο παρουσιάζεται το μέλλον της Συνεταιριστικής – Το 2018, το Ενεργητικό της Τράπεζας ξεπέρασε τα 251 εκ. ευρώ ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας τα 222 εκ. ευρώ

 

Ιδιαίτερα ευοίωνο παρουσιάζεται το μέλλον της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, η οποία είναι πλέον πανέτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις νέες προκλήσεις.