Το “πράσινο φως” για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου της Κόπραινας του γραφικού λιμένα του Αμβρακικού Κόλπου έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου μήκους 170 και 120 μέτρων αντίστοιχα, εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και στομίου, εγκαταστάσεις υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών, ηλεκτροφωτισμός κρηπιδώματος αλλά και αποκάλυψη-καθαρισμό του λιθόκτιστου τοίχου που υπάρχει στην περιοχή.
Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας