“Ιστορίες από τα παλιά: δράσεις για την εξερεύνηση, κατανόηση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς” είναι ο τίτλος του διήμερου σεμιναρίου μουσειακής εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην ‘Αρτα στις 3 & 4 Ιουλίου για εργαζόμενους από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν οι αρχές, οι προκλήσεις, η μεθοδολογία και τα παιδαγωγικά εργαλεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών – ερμηνευτικών δράσεων με ποικίλους αποδέκτες. Παράλληλα τη δεύτερη μέρα του Σεμιναρίου οι ομάδες εργασίας θα κληθούν να σχεδιάσουν πιλοτικές εκπαιδευτικές δράσεις με αφετηρία μουσειακές συλλογές και μνημεία της Άρτας, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους.
Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας