Ξεκίνησε το 1ο θερινό σχολείο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (φωτογραφίες)
Ξεκίνησε το 1ο Θερινό Σχολείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο “Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Χθες, στο Σήμερα, στο Αύριο: Προκλήσεις…

Αποτελεί μια σειρά δράσεων του Πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια πάνω στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με διεθνείς φορείς. Το θερινό σχολείο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με διάφορους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.