Στις 16 Ιουλίου, δύο πορείες για τον Αώο στην ευρύτερη περιοχή της Βωβούσας