Τι αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη σημερινή συνεδρίασή της γνωμοδότησε επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Καζίκια», Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση) «Λατομείο αδρανών υλικών στη θέση […]

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα