Συνάντηση Σταύρου Καλογιάννη με εκπροσώπους εργαζομένων στ οΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Συνάντηση με τον Πρόεδρο των εργαζομένων του ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείου Ιωαννίνων κ. Γ. Φλούδα και συμβασιούχους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, είχε ο Σταύρος Καλογιάννης.
Συζητήθηκαν θέματα που δημιουργούνται στα Νοσοκομεία από τη συνέχιση της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων εργαζομένων στις ειδικότητες της σίτισης, της φύλαξης και της καθαριότητας, σε αορίστου χρόνου. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων έχουν παραταθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.
Επίσης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν στον Σταύρο Καλογιάννη μία σειρά ζητημάτων που αφορούν τόσο στο καθεστώς εργασίας τους, όπως η μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας κατά τημοριοδότηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προτεραιοποίησή τους, όσο και το ενδεχόμενο να μείνει εκτός εργασίας το 15% περίπου των εργαζομένων σε αυτές τις ειδικότητες, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.
Οι εκπρόσωποι έθεσαν επίσης θέμα τροποποίησης του Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι υφιστάμενες ειδικότητεςτου προσωπικού.
Τέλος, ενημέρωσαν τον Σταύρο Καλογιάννη για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη 200 εργαζομένωντου Νοσοκομείου, των τριών προαναφερόμενων κλάδων, με στόχο τη μονιμοποίησή τους.
Ο Σταύρος Καλογιάννηςέχει ήδη ενημερώσει για τασυγκεκριμένα θέματατονδιοικητή του Πανεπιστημιακού ΝοσοκομείουΙωαννίνων κ. Ν.Κατσακιώρη και δεσμεύτηκε να ενημερώσει και τον Υπουργό Υγείας.

EnglishGreek