Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη του κλάδου των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών

Με την απονομή των βεβαιώσεων πιστοποίησης στους καταρτιζόμενους ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της καλλιέργειας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 295 ωρών οι 15 καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία μέσα από τη θεωρητική αλλά και την πρακτικ…

Generated by Feedzy
EnglishGreek