ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συμμετοχής νέων, αμισθί στις εργασίες του έργου ” ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο”

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020».

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», που εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020, έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και δημιουργεί αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.

Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο έργο, νέοι συζητούν και επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές, προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και των φραγμών έναντι των άλλων. Τα οράματά και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι προτάσεις τους θα συνοψιστούν σε κείμενο και θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διοχετευτούν στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ομάδα νέων από κάθε πόλη θα ορισθεί ως ομάδα πρεσβευτών της πόλης, θα συμμετέχει στις δράσεις του έργου, ανταλλάσσοντας απόψεις και προβληματισμούς με τους πρεσβευτές των άλλων πόλεων που συμμετέχουν στο έργο και θα εργάζεται αμισθί για τους στόχους του έργου. Στο σύνολο του έργου θα χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί νέους ηλικίας 18 – 29 ετών, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για τους στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 22-03-2022 έως και 25-03-2022 στο email : protocollo@ioannina.gr ( με θέμα: Για την πρόκληση του έργου «Μέλλον») αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, αποδεικτικό της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ( βλ. σχ. Παράρτημα ) και συνοδευτική επιστολή στα ελληνικά και αγγλικά, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο έργο.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ FUTURE

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy