Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ «188116» «Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα :    8276 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αριθμός πρωτ.   :  07-04-2022 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ: 9ΒΥΗΩΨΑ-ΕΘΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ […]

EnglishGreek