Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08-04-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 8η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Generated by Feedzy
EnglishGreek