Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-04-22 και ώρα 9:00π.μ

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.

EnglishGreek