Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Στην αποδοχή χρηματοδότησης 600 χιλιάδων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την σημερινή της συνεδρίαση.

Η χρηματοδότηση αφορά στο έργο σύνδεσης της δομής του Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, πρόταση που είχε κατατεθεί από τον Δήμο τον περασμένο Μάρτιο.

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η δημιουργία πεζής και ποδηλατικής διαδρομής, διπλής κατεύθυνσης, μήκους ενός χιλιομέτρου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης.

Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε επίσης στην αποδοχή της απόφασης ένταξης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στις 124.000 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στον προσδιορισμό των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων κυρίως για Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την μελέτη και την δημοπράτηση του έργου βελτίωσης υποδομών στην Κοινότητα Κουτσελιού με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις που θα γίνουν για την βελτίωση και ανακατασκευή οδού στην είσοδο της Κοινότητας.

Μεταξύ άλλων θα εκτελεστούν εργασίες οδοποιίας, υδραυλικών έργων και οδοφωτισμού.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy