Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας για το σχολ. έτος 2022-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας έχοντας υπόψη:

 

– Τον ν. 2094/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

– Τις διατάξεις των παραγ.1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

– Τις διατάξεις της παρ. 45 α΄του άρθρου 14 του ν.2817/2000 αναφορικά με την καταβολή εξόδ…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy