ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρία ENERGIA, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για πλήρη απασχόληση

Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα για πλήρη απασχόληση.
Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 Μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

 Την προμέτρηση των εγκαταστάσεων και εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών.

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

 Καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.

 Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office και AutoCAD.

 Γνώση στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών

.  Πολύ καλή γνώση του προτύπου KEHE, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364.

 Εργασιακή εμπειρία σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προετοιμασία φακέλου Υ.Δ.Ε.

Παρέχονται:

 Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

 Προοπτική εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρεία.

 Πλήρης Απασχόληση.

 Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@energia.com.gr ή επικοινωνήστε στο 2651 0 36000

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

EnglishGreek