Αιτήσεις χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΆΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση: Περ.Οδός & Αυξεντίου
Πληρ.: Λιάγκα Αγγελική
Τηλ.: 2681362244

Αρ. πρωτ.: 27609
Ημ/νία: 01-12-2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ιδιοκτήτες ΚΥΕ που επιθυμούν την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2023,να προσέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2022. Η παράταση του ωραρίου μουσικής προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7,του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα ΚΥΕ(Αρ.αποφ.251/2019 με ΑΔΑ:Ω931ΩΨΑ-ΥΣ9)και για τη χορήγησή της απαιτείται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,όπως το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης και δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ

Το άρθρο Αιτήσεις χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής 2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Αρταίων.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα

Generated by Feedzy
EnglishGreek