ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 10η  Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2021

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας

Το άρθρο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023) εμφανίστηκε πρώτα στο Δήμος Αρταίων.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα