Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας,  Δήμου Ζίτσας», Κωδικός ΝUTS: EL543 , με προϋπολογισμό 800.000 € με τον Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 571.166,87€ .

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 12:…

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

Στείλτε μας μήνυμα