Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εργαζομένων