Στα πηγάδια του Σουλίου | Γράφει ο Δημήτριος Λάππας*