Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 -2023 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (3η)