Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκάλεσε τον θάνατο 253.000 ανθρώπων στην ΕΕ το 2021