ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ -Σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού