Πλεόνασμα 2,116 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το α’ εξάμηνο