Διευκρινίσεις στον πίνακα δρομολογίων 2ης πρόσκλησης της διακήρυξης 157093 της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για τη μεταφορά μαθητών σχολ. ετών 2022-2023 & 2023-2024

EnglishGreek