Όσο πάει γίνεται και καλύτερο: Όποιος έχει 12+ χρόνια λειτουργίας, θα φορολογείται υποχρεωτικά για 14.196 Ευρώ